Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen periaate Sobissa liittyy läheisesti ydintehtäväämme: tuottaa harvinaisia sairauksia sairastaville potilaille lääkehoitoja ja turvata potilaille pääsy hoitojen pariin, riippumatta siitä, missä potilaat asuvat.

Toteutamme kestävän kehityksen lupauksen kolmella keskeisellä osa-alueella, joissa meillä on sekä vastuu että mahdollisuus vaikuttaa asiaan: 

  • Hoitoon pääsyn varmistaminen potilaalle. Tuemme harvinaissairausyhteisöä, ja työskentelemme aktiivisesti lääkkeiden hinnoittelun, korvattavuuden, viranomaishyväksynnän ja markkinoiden laajentamisen parissa.
  • Tarjoamme tehokkaita lääkehoitoja, jotka ovat turvallisia sekä ihmisille että ympäristölle. Tämä tavoite saavutetaan noudattamalla tiukkoja lääkkeille asetettuja vaatimuksia, edistämällä vastuullista hankintaa ja noudattamalla ympäristövastuuta.
  • Toimimme vastuullisesti ja eettisesti kaikessa, mitä teemme. Noudatamme tiukkoja tutkimuksille asetettuja vaatimuksia, liiketoiminnan etiikkaa ja toimintatapoja. Näin varmistetaan ympäristöstä huolehtivan ja kestävän kehityksen toimintamallin omaava organisaatio, jonka tarkoituksena on palvella yhteiskuntaa. 

Sobi on ollut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen allekirjoittaja vuodesta 2017. Me hoidamme liiketoimintaamme tavalla, joka on Global Compact -aloitteen periaatteiden mukainen. Sobi raportoi kestävän kehityksen ponnisteluistaan Global Reporting Initiative (GRI) -vastuullisuusraportin puitteissa ja soveltaa GRI Standards: Core option -vaihtoehtoa.

Lisätietoja löydät:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/112201-Swedish-Orphan-Biovitrum-AB-publ-

https://www.sobi.com/en/reports-presentations

 

Access to treatment