Yhteistyö potilasorganisaatioiden kanssa

Yhteistyö potilasorganisaatioiden kanssa

Sobi kehittää ja markkinoi uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä. Haluamme huolehtia hyvästä yhteistyöstä tutkimus- ja hoito-organisaatioiden sekä lääkkeiden käyttäjien järjestöjen kanssa.

Sobi tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa tavoitteenaan edistää sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden tietoisuutta harvinaissairauksista ja niiden hoitomahdollisuuksista ja –vaihtoehdoista. Johtavana ajatuksena toiminnassamme on pitää potilas koko ajan keskiössä.

Yhteistyö voi olla mm. asiantuntemuksen vaihtoon liittyvää yhteistyötä, yhteisiä hankkeita tai erilaista taloudellista tukea. Potilasjärjestöjen kanssa pyritään edesauttamaan yhteiskunnan terveystavoitteisiin pääsemistä. 

Noudatamme yhteistyössämme toimialan sisäisiä vaatimuksia avoimuudesta välttääksemme ristiriitatilanteita ja varmistaaksemme toimintamme eettisyyden kaikissa tilanteissa.

Lisätietoa potilasjärjestöyhteistyön julkistamisperiaatteista.

 

Taloudellinen tuki

 

2021

2020

  • Suomen HAE-yhdistys 2000 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin.
  • Suomen Hemofiliayhdistys  6500 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja hemofilian yleisen tietoisuuden lisäämiseen jäsenten keskuudessa, vuotuinen sponsorointisopimus.

2019

  • Suomen HAE-yhdistys 1 200 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin.
  • Suomen Hemofiliayhdistys 22 450 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja hemofilian yleisen tietoisuuden lisäämiseen jäsenten keskuudessa, vuotuinen sponsorointisopimus. Potilasyhdistyksen webinar-koulutuksen toteuttamisen tukeminen. Näyttelyständimaksut, mm. SHYn 50-vuotisjuhlaan osallistuminen. Mainokset Tiiviste-lehdessä.

2018

  • Suomen HAE-yhdistys 1 500 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin.
  • Suomen Hemofiliayhdistys 16 922,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja hemofilian yleisen tietoisuuden lisäämiseen jäsenten keskuudessa, potilasyhdistyksen ensimmäisen webinar-koulutuksen toteuttamisen tukeminen, näyttelyständimaksut.
  • Kansanterveysyhdistys 50,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen.