Yhteistyö potilasorganisaatioiden kanssa

Sobi kehittää ja markkinoi uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä. Haluamme huolehtia hyvästä yhteistyöstä tutkimus- ja hoito-organisaatioiden sekä lääkkeiden käyttäjien järjestöjen kanssa.

Sobi tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa tavoitteenaan edistää sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden tietoisuutta harvinaissairauksista ja niiden hoitomahdollisuuksista ja –vaihtoehdoista. Johtavana ajatuksena toiminnassamme on pitää potilas koko ajan keskiössä.

Yhteistyö voi olla mm. asiantuntemuksen vaihtoon liittyvää yhteistyötä, yhteisiä hankkeita tai erilaista taloudellista tukea. Potilasjärjestöjen kanssa pyritään edesauttamaan yhteiskunnan terveystavoitteisiin pääsemistä. 

Noudatamme yhteistyössämme toimialan sisäisiä vaatimuksia avoimuudesta välttääksemme ristiriitatilanteita ja varmistaaksemme toimintamme eettisyyden kaikissa tilanteissa.

 

Taloudellinen tuki

 

2018

 • Suomen HAE-yhdistys 1 500 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin
 • Suomen Hemofiliayhdistys 16 922,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja hemofilian yleisen tietoisuuden lisäämiseen jäsenten keskuudessa, potilasyhdistyksen ensimmäisen webinar-koulutuksen toteuttamisen tukeminen, näyttelyständimaksut
 • Kansanterveysyhdistys 50,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen

2017

 • Suomen Kansanterveysyhdistys ry 80,60 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Invatieto Oy 312,50 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Harso ry 1 000,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Suomen HAE-yhdistys ry 2 400,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin

2016

 • Suomen Kansanterveysyhdistys ry 70,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Harso ry 5 700,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin
 • Invalidiliitto 250,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen

2015

 • Pelastakaa lapset ry 50 €, toiminnan yleistuki
 • Invalidiliitto ry 250 €, toiminnan yleistuki – lahjoitus
 • Suomen Syöpäpotilaat ry 86,80 €, toiminnan yleistuki
 • Harso ry 1500 €, tuki toimintojen kehittämiseksi edelleen

2014

 • Suomen hemofiliayhdistys ry 1 500 €, Sobin logo yhdistyksen kotisivuilla (tiedotustoiminnan tukemiseksi), näyttelypaikan vuokra yhdistyksen kokouksessa
 • Aamu-säätiö 1000 €, tuki veri- ja syöpätautieja sairastavien lasten lääketieteellisen hoidon kehittämiseen
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry 132 €, avustus yhdistyksen edunvaltontatoimintaan
 • Suomen Kansanterveysyhdistys 155 €, osallistuminen varainkeräykseen

2013

 • Suomen hemofiliayhdistys ry 4 900 € (yrityslogo yhdistyksen kotisivuilla,
  koulutustilaisuuden näyttely, pohjoismaisen hemofiliakokouksen näyttely, ilmoitukset Tiiviste-lehdessä)
 • Suomen HAE Yhdistys ry 2 000 € (yrityslogo yhdistyksen sivuilla, yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen tukeminen)
 • Sylva ry 1 000 € (näyttelymaksu 10.10. 2013 Sylva-valtakunnallinen lasten syöpälääkäreiden, erityistyöntekijöiden ja hoitohenkilökunnan koulutuspäivä)

Yhteistyö potilasorganisaatioiden kanssa

Sobi kehittää ja markkinoi uusia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä. Haluamme huolehtia hyvästä yhteistyöstä tutkimus- ja hoito-organisaatioiden sekä lääkkeiden käyttäjien järjestöjen kanssa.

Sobi tekee yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa tavoitteenaan edistää sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden tietoisuutta harvinaissairauksista ja niiden hoitomahdollisuuksista ja –vaihtoehdoista. Johtavana ajatuksena toiminnassamme on pitää potilas koko ajan keskiössä.

Yhteistyö voi olla mm. asiantuntemuksen vaihtoon liittyvää yhteistyötä, yhteisiä hankkeita tai erilaista taloudellista tukea. Potilasjärjestöjen kanssa pyritään edesauttamaan yhteiskunnan terveystavoitteisiin pääsemistä. 

Noudatamme yhteistyössämme toimialan sisäisiä vaatimuksia avoimuudesta välttääksemme ristiriitatilanteita ja varmistaaksemme toimintamme eettisyyden kaikissa tilanteissa.

 

Taloudellinen tuki

 

2018

 • Suomen HAE-yhdistys 1 500 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin
 • Suomen Hemofiliayhdistys 16 922,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja hemofilian yleisen tietoisuuden lisäämiseen jäsenten keskuudessa, potilasyhdistyksen ensimmäisen webinar-koulutuksen toteuttamisen tukeminen, näyttelyständimaksut
 • Kansanterveysyhdistys 50,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen

2017

 • Suomen Kansanterveysyhdistys ry 80,60 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Invatieto Oy 312,50 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Harso ry 1 000,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Suomen HAE-yhdistys ry 2 400,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin

2016

 • Suomen Kansanterveysyhdistys ry 70,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen
 • Harso ry 5 700,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen ja harvinaissairaustietoisuuden lisäämiseen liittyviin aktiviteetteihin
 • Invalidiliitto 250,00 €, toiminnan yleiseen tukemiseen

2015

 • Pelastakaa lapset ry 50 €, toiminnan yleistuki
 • Invalidiliitto ry 250 €, toiminnan yleistuki – lahjoitus
 • Suomen Syöpäpotilaat ry 86,80 €, toiminnan yleistuki
 • Harso ry 1500 €, tuki toimintojen kehittämiseksi edelleen

2014

 • Suomen hemofiliayhdistys ry 1 500 €, Sobin logo yhdistyksen kotisivuilla (tiedotustoiminnan tukemiseksi), näyttelypaikan vuokra yhdistyksen kokouksessa
 • Aamu-säätiö 1000 €, tuki veri- ja syöpätautieja sairastavien lasten lääketieteellisen hoidon kehittämiseen
 • Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry 132 €, avustus yhdistyksen edunvaltontatoimintaan
 • Suomen Kansanterveysyhdistys 155 €, osallistuminen varainkeräykseen

2013

 • Suomen hemofiliayhdistys ry 4 900 € (yrityslogo yhdistyksen kotisivuilla,
  koulutustilaisuuden näyttely, pohjoismaisen hemofiliakokouksen näyttely, ilmoitukset Tiiviste-lehdessä)
 • Suomen HAE Yhdistys ry 2 000 € (yrityslogo yhdistyksen sivuilla, yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen tukeminen)
 • Sylva ry 1 000 € (näyttelymaksu 10.10. 2013 Sylva-valtakunnallinen lasten syöpälääkäreiden, erityistyöntekijöiden ja hoitohenkilökunnan koulutuspäivä)