Kontakt

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä - Sobi Suomessa


Katuosoite: 

Äyritie 18, 01510 Vantaa

Puhelin: 

0201 558 840

Laskutusosoite:

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab
Verkkolaskutusosoite (OVT): 003710248114
Verkkolaskuoperaattori: Pagero
Y-tunnus: 1024811–4
VAT: FI10248114

Yleiset kyselyt

Yleiset kyselyt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mail.fi@sobi.com

Lääketieteelliset kysymykset

Lääketieteelliset kyselyt voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mail.fi@sobi.com

Tuotevirhe-epäilyt

Kyselyt tuotevirhe-epäilyistä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen mail.fi@sobi.com

Lääketurvallisuus Sobilla

Lääkkeitämme käyttävien potilaiden turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Lääke taistelee sairautta vastaan tai ehkäisee sitä. Jokaisella lääkkeellä voi olla myös haittoja. Kaikki potilaat niitä eivät kuitenkaan koe tai ne eivät johda lääkityksen keskeyttämiseen. Lääkkeen hyötyjen ja haittojen suhdetta arvioidaan koko lääkkeen elinkaaren ajan ja näitä tietoja kerätään kaikkialta maailmasta.
 
Potilaalle ensisijainen tietolähde on lääkkeen mukana tuleva pakkausseloste. Lääkäri, sairaanhoitaja tai farmaseutti käyttävät työssään laajempaa valmisteyhteenvetoa. Molemmat sisältävät kattavasti tietoa haittavaikutuksista. Luettelo voi olla hyvinkin pitkä, sillä siihen kirjataan laajasti esille tulleet haitat jo lääkkeen tutkimusvaiheesta alkaen. Lääke ei kuitenkaan olisi saanut myyntilupaa, ellei sen hyödyt olisi todettu suuremmiksi kuin haitat kyseessä olevassa sairaudessa. Esimerkiksi syöpälääkkeille voidaan sallia rajumpia haittavaikutuksia kuin allergiseen ihottumaan käytettävälle voiteelle.

Toimimalla yhdessä edistämme lääkkeidemme oikeaa ja turvallista käyttöä

Meillä on lakisääteinen velvollisuus seurata tuotteidemme turvallisuutta, mutta myös suuri eettinen vastuu. Meillä on paras osaaminen omista lääkkeistämme ja haluamme lisätä sitä. Keräämme jatkuvasti tietoja lääkkeidemme mahdollisista haittavaikutuksista ja teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Kaikilla Sobilaisilla sekä yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista haittavaikutuksista 24 tunnin kuluessa eteenpäin lääketurvayksikköömme. Lääketurvayksikkömme ammattilaiset huolehtivat siitä, että ilmoitukset haittavaikutuksista siirtyvät eteenpäin viranomaisille ympäri maailmaa. 

Lääkkeen hyöty-haittasuhdetta arvioidaan koko se elinkaaren ajan

Kun lääkkeelle haetaan myyntilupaa viranomaisilta, arvioi viranomainen tutkimusnäytön perusteella onko lääkkeen oletetut hyödyt suuremmiksi kuin mahdolliset haitat, suhteutettuna sairauteen. Myyntiluvan saanutta lääkettä on kliinisissä tutkimuksissa testattu tarkasti seuratulla ja rajatulla potilasryhmällä usein jopa vuosia kestävissä tutkimuksissa. Kuitenkaan haittavaikutuksista ei voida tietää kaikkea alkuvaiheessa. Erittäin harvinaiset haittavaikutukset vaativat ilmaantuakseen sen, että riittävän moni on käyttänyt lääkettä riittävän kauan.

Tieto kaikista raportoiduista haitoista menee maailman lääkevalvontaviranomaisille muodossa tai toisessa. Myös eri viranomaiset tekevät yhteistyötä. Kaiken tämän tietojen vaihdon tarkoituksena on huolehtia siitä että, mahdolliset uudet lääkkeen turvamurheet tai muutokset niissä havaitaan, analysoidaan ja reagoidaan viiveettä.

Lääkkeisiin liittyvistä haitallisista vaikutuksista huolimatta on muistettava, että lääkkeillä on myönteisiä vaikutuksia miljoonien ihmisten elämään. Vaikka kukaan ei sairastumista toivo, voi olla, että minun, sinun tai läheisesi elämänlaatu, terveys ja jopa hengissä pysyminen on osaltaan riippuvainen nykyaikaisista lääkkeistä. Me Sobilla kannamme harvinaista vastuuta. Tämä vastuu sisältää myös lääkkeidemme mahdollisen haitallisen puolen.

Lisätietoa löydät:

https://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus 
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?
p_artikkeli=dlk00721&p_hakusana=haittavaikutus 

Haittavaikutusten raportointi

Potilasturvallisuus on meille tärkeää. Keräämme ja analysoimme tietoja, jotka koskevat tuotteidemme etuja ja riskejä. 

Jos sinulla on tietoja sivuvaikutuksista tai haittavaikutuksista, jotka voidaan yhdistää johonkin tuotteistamme, olemme kiitollisia, jos raportoit ne osoitteeseen mail.fi@sobi.com