Transparens

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvä toiminta

Tämän päivän yhteiskunnassa on yhä suuremmat vaatimukset yritysten ja terveydenhuollon organisaatioiden avoimesta toiminnasta. Avoimuuden vaatimus käsittää myös lääketeollisuuden ja terveydenhuollon väliset suhteet, joissa toimintaa säätelee eettisyys ja läpinäkyvyys.

Sobi tukee aloitteita avoimuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Näin luomme kestävää arvoa potilaille, yhteiskunnalle ja muille sidosryhmille.

Terveydenhuollon toimijat (HCP) ja terveydenhuollon organisaatiot (HCO) ovat Sobin yhteistyökumppaneita. Tämä yhteistyö on edellytys lääkkeitten tuotekehitykselle ja sitä kautta paremman potilashoidon kehittämiselle. 

Sobi kuuluu Suomessa lääketeollisuuden järjestöön (Lääketeollisuus ry, LTY). 
Noudatamme Lääketeollisuus ry:n ohjeita arvonsiirtojen julkaisemisesta. Vuosittain julkaistaan yhteistyö lääketeollisuuden ja sidosryhmäorganisaatioiden välillä. Esimerkiksi yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa on tällaista yhteistyötä. Sobi noudattaa arvonsiirtoja koskevia sääntöjä ja lakeja.

Arvonsiirtojen julkistaminen (raportointi)

Läpinäkyvyys on olennaista, jotta voidaan varmistaa potilaiden etuja parhaiten palveleva lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välinen yhteistyö. Sobi on tämän vuoksi sitoutunut täyttämään kaikki globaaliin läpinäkyvyyteen liittyvät vaatimukset, mukaan lukien EFPIA:n ohjeisto (Code of Practice) Euroopassa. Ohjeistossa edellytetään, että lääkeyhtiöt julkistavat terveydenhuollon ammattilaisille (HCP) ja organisaatioille (HCO) sekä potilasjärjestöille suoritetut maksut (arvonsiirrot).
 
Sobi julkaisee omat arvonsiirtonsa, jotka kohdistuvat terveydenhuollon toimijoihin Suomessa.

Lääketeollisuuden yhteistyö ja avoimuus

Lääketeollisuuden julkaisemat tiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä Sobin tekemistä arvonsiirroista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen mail.fi@sobi.com ja kirjoita “Transparency” otsikoksi. Vastaamme kysymyksiin mahdollisimman pian.