Hematologi

Hematologia

Hematologia

Hematologia

Hematologia on lääketieteen ala, joka tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Itse sairaus voi kohdistua joko veren soluihin tai veriplasmaan.

Verenkiertojärjestelmä on monimutkainen järjestelmä. Sen tärkeänä tehtävänä on kuljettaa ravintoa, happea ja muita tärkeitä aineita soluihin, kuten hormoneja ja välittäjäaineita. Samanaikaisesti verenkiertojärjestelmä kuljettaa jäteaineet pois soluista. 

Valkosoluilla on tärkeä rooli immuunijärjestelmässä ja ne suojaavat ulkoisilta hyökkäyksiltä bakteereja ja muita taudinaiheuttajia vastaan. Verenkiertojärjestelmällä on keskeinen rooli kehossa, ja se toimii yhdessä monien muiden järjestelmien kanssa.

Hematologian ala käsittää laajan kirjon sairauksia, jotka vaikuttavat punasoluihin ja valkosoluihin, verenhyytymiseen, verihiutaleiden ja luuytimen toimintaan. Verisairaudet voivat olla hyvän- ja pahanlaatuisia. Esimerkiksi leukemiat ovat pahanlaatuisia ja hemofilia on hyvänlaatuinen verisairaus.

Hemofilia A ja B

Hemofilia on verisairaus, jossa veri ei hyydy normaalisti, koska hyytymistekijä puuttuu tai sen toiminta on vajavainen. Verenvuototautia sairastavalla on taipumus saada pitkäaikaisia vuotoja, joko spontaanisti tai vamman jälkeen. Vuodot tapahtuvat useimmiten nivelissä ja lihaksissa, mutta niitä esiintyy myös ihossa, limakalvoilla ja sisäelimissä. 

Jos hemofiliaa ei hoideta kunnolla, se saattaa johtaa esimerkiksi pysyviin nivelvaurioihin. Vuodot nivelissä voidaan estää tai hoitaa sillä hyytymistekijällä, josta potilaalla on puute. 

1950-luvulla ruotsalaiset tutkijat Inga-Maria Nilsson, Birger Blombäck ja Margareta Blombäck olivat ensimmäisiä maailmassa, jotka valmistivat hyytymistekijöitä veriplasmasta.

Yhteistyössä Sanofin kanssa Sobi on kehittänyt pitkän puoliintumisajan hyytymistekijähoidot hemofilia A:n ja B:n hoitoon.

Meidän visiomme hemofiliapotilaille: Liberate Life - Elä täyttä elämää hemofiliasta huolimatta.

Lisätäkseen ymmärrystä hemofiliaa sairastavien potilaiden elämästä, Sobi toteutti etnografisen tutkimuksen Euroopan eri maissa, johon osallistui 51 hemofiliaa sairastavaa potilasta perheineen. Etnografisen tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja selittää ihmisten toimintaa omassa ympäristössään ja tulkita heidän käsityksiään omasta toiminnasta. Hemofiliaa sairastavia ja heidän perheitään tarkkailtiin 1–2 päivää ja edelleen ymmärryksen lisäämiseksi haastateltiin 18 hoitajaa ja viittä hemofilian asiantuntijaa. Tämä käytännönläheinen tutkimus antoi Sobille tärkeää tietoa siitä, miten hemofilia vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään Liberate Life – sivustolla, joka on tarkoitettu hemofiliaa sairastaville ja heidän läheisilleen. Liberate Life visio perustuu periaatteisiin, joiden mukaan hemofiliaa sairastavilla on oikeus tuntea olonsa riittävän turvalliseksi, jotta he voivat luottaa siihen, ettei sairaus rajoita heidän elämäänsä. Tämän vision mukaan nämä ihmiset elävät täyttä elämää hemofiliasta huolimatta

Lisätietoja LiberateLife.fi, hemofilia.fi

Trombosytopenia

Tavallisesti verihiutaleet auttavat kehoa tyrehdyttämään vuodon muodostamalla plasman hyytymistekijöiden kanssa verihiutaletulpan vuotokohtaan verisuonessa vamman jälkeen. Trombosytopenia on tila, jolle on tyypillistä epätavallisen matala verihiutaletaso (trombosyytit). Tila muodostuu, kun kehon immuunijärjestelmä hyökkää omia terveitä verihiutaleita vastaan. Tästä seuraa kasvanut riski erityyppisiin vuotoihin. Verihiutaleiden määrää voidaan mitata verikokeella ja näin sairaus voidaan diagnosoida.

Sairautta on eri tyyppejä kuten autoimmuuninen trombosytopenia (ITP), sekä krooniseen nivelsairauteen liittyvä trombosytopenia. Kemoterapia voi myös aiheuttaa trombosytopeniaa. 

Sobilla on valmiste (trombopoietiinireseptorin antagonisti, TPO-RA), jota käytetään trombosytopenian hoitoon verihiutaleiden määrän lisäämiseksi.

Lisätietoja: ITP Suomi ry – Immunologinen trombosytopenia