Immunologi

Immunologia

Immunologia

Immunologia

Immuunijärjestelmämme on elintärkeä suojaamaan meitä sairauksilta. Kuitenkin monissa tapauksissa immuunijärjestelmä voi toimia väärin. Se ali- tai ylireagoi todelliseen tai kuviteltuun uhkaan. Immunologian ala on pitkään ollut Sobin toiminnan keskiössä, minkä ansiosta olemme saaneet siinä laajan kokemuksen vuosien kuluessa.

Kehitämme hoitoja vakavien, toimintaa rajoittavien ja jopa hengenvaarallisten immunologisten sairauksien hoitoon. Tutkimme myös miten nykyiset ja tutkimusvaiheessa olevat valmisteemme voisivat auttaa uusissa käyttöaiheissa ja sairauksissa, joissa ei ole hoitovaihtoehtoja. Etsimme uusia hoitovaihtoehtoja immunologisiin sairauksiin, joihin on suuri lääketieteellinen tarve. 

Teemme yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, potilasjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta mahdollisimman moni potilas pääsee tehokkaan lääkehoidon piiriin.

Autoinflammatoriset sairaudet ja interleukiini-1

Interleukiini 1 (IL-1) on ryhmä proinflammatorisia sytokiinejä, joilla on keskeinen rooli kehon immuunivasteen säätelyssä. Sitoutumalla solujen IL-1-reseptoreihin niillä on tärkeä rooli akuuteissa ja kroonisissa tulehdusreaktioissa.

IL-1-järjestelmä osallistuu myös useisiin muihin biologisiin toimintoihin, kuten metaboliseen ja hematopoieettiseen toimintaan. IL-1-ryhmän sytokiinit ovat nousseet terapeuttisiksi kohteiksi kasvavalle määrälle autoinflammatorisia sairauksia, joissa IL-1-aktiivisuuden estäminen voi muodostaa perustan uusille hoidoille.

CAPS (kryopyriiniin liittyvät jaksottaiset oireyhtymät), on ryhmä harvinaisia ja mahdollisesti kuolemaan johtavia autoinflammatorisia tiloja, joissa on ominaista liiallinen interleukiini-1β-proteiinin tuotanto. Yleisiä oireita ovat ihottuma, ajoittainen kuume, päänsärky, huonovointisuus ja nivelkipu. CAPS:n vakavimmat muodot tunnetaan nimillä NOMID (vastasyntyneenä alkava inflammatorinen monielinsairaus) tai CINCA (krooninen infantiili hermo-, iho- ja niveloireyhtymä).

Ennen kuin NOMID/CINCA-oireyhtymälle oli olemassa lääkehoitoa, noin 20 % sairastavista lapsista kuoli ennen aikuisikää. Nykyään ennuste on hyvä hoitoa saaville potilaille.
 
IL-1 on myös tärkeä tekijä Stillin taudissa, joka on harvinainen systeeminen autoinflammatorinen sairaus, jossa tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, nivelsärky ja ihottuma. Myös nivelreumapotilailla saattaa olla kohonneet IL-1-arvot ja muita oireita, jotka sopivat taudinkuvaan.

Lisätietoja: NOMID/CINCA – Autoinflammatory Alliance